W kontynentalnej części Portugalii i w Regionie Autonomicznym Madery zegary należy przestawić o godzinę do przodu - gdy jest 01:00, zmieniając się na 02:00.

W Regionie Autonomicznym Azorów zmiana nastąpi o godzinie 00:00, zmieniając się na 01:00.

Następnie czas zostanie ponownie zmieniony 29 października, na zimowy.

Obecny system zmiany czasu reguluje dyrektywa (prawo wspólnotowe) z 2000 roku, która przewiduje, że każdego roku zegary są ustawiane o godzinę do przodu i do tyłu w ostatnią niedzielę marca i ostatnią niedzielę października.

Przesilenie letnie ma miejsce 21 czerwca o godzinie 14:58.