"W lutym 2023 r. mediana wartości wyceny bankowej, przeprowadzonej w ramach wniosków kredytowych na zakup mieszkań, została ustalona na poziomie 1.478 euro za metr kwadratowy (euro/m2), po spadku o siedem euro (0,5% ) w porównaniu do stycznia 2023 r.", podał Narodowy Instytut Statystyki (INE).

Jedyny wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca został zweryfikowany w Alentejo (0,7%), a największy spadek zweryfikowano w Centrum (-1,1%).

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, mediana wartości ocen wzrosła w lutym o 12,5% (14,9% w styczniu 2023), przy czym najintensywniejsze wahania odnotowano w Regionie Autonomicznym Madery (16,1%), a najniższe w Regionie Autonomicznym Azorów (4,9%).

Według instytutu statystycznego liczba ocen bankowych branych pod uwagę przy określaniu wartości mediany oceny bankowej w lutym ponownie spadła i wyniosła około 20 000, co stanowi spadek o 29,2% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i o 38,7% mniej niż w maju ubiegłego roku, miesiącu, w którym zarejestrowano maksimum tej serii.

Najwyższe wartości odnotowano w Algarve (2 082 euro/m2) i w Área Metropolitana de Lisboa (1 987 euro/m2), a Alentejo zarejestrowało najniższą wartość (1 083 euro/m2).

Region Autonomiczny Madery miał najbardziej wyrazisty wzrost rok do roku (17,1%), a Region Autonomiczny Azorów najniższy (9,8%).