Organizacja praw człowieka twierdzi, że niepokojąca jest także "brutalność policji" w tym kraju, na co zwraca uwagę od kilku lat, a także fakt, że "zabezpieczenia przed przemocą ze względu na płeć są nadal niewystarczające".

Raport Amnesty International 2022/23: The State of Human Rights in the World zwraca też uwagę, że Portugalia nie radzi sobie także z walką z kryzysem klimatycznym i degradacją środowiska.

"Rząd (portugalski) podjął niewystarczające środki w celu poprawy warunków mieszkaniowych i zapewnienia wystarczającej ilości mieszkań w przystępnej cenie, pomimo danych opublikowanych pod koniec 2021 r., pokazujących, że ponad 38 000 osób potrzebowało domu" - wskazuje raport, odnosząc się również do "doniesień o przymusowych eksmisjach ", które pozostawiły niektóre osoby bez dachu nad głową, co według AI "nieproporcjonalnie dotknęło Romów i osoby pochodzenia afrykańskiego".

Jeśli chodzi o prawa uchodźców i migrantów, praca przywołuje doniesienia dziennikarskie, które "ujawniły obraźliwe warunki pracy i nieodpowiednie warunki mieszkaniowe" pracowników sektora rolnego w regionie Odemira, głównie z krajów Azji Południowej.

"W czerwcu Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (Rady Europy), która odwiedziła ten kraj w 2021 roku, zauważyła, że najczęstszym rodzajem wyzysku nadal była praca, szczególnie dotykająca sektor rolniczy i gastronomiczny".

Organizacja z siedzibą w Londynie wskazuje z kolei, że w lipcu 2022 roku i po przeprowadzeniu okresowego przeglądu Portugalii, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet uznał za niewystarczające zarówno ustawodawstwo, jak i służby zajmujące się przemocą wobec kobiet ze względu na płeć, wyrażając zaniepokojenie "wskaźnikiem porzucania nauki wśród romskich dziewcząt z powodu dziecięcych i/lub przymusowych małżeństw i wczesnych ciąż", czyli kwestiami, które - jak zauważyli - "były często ignorowane przez władze".

Zmiany klimatyczne

W kwestii zmian klimatu AI zwraca uwagę, że ponad 1000 osób zmarło z przyczyn związanych z ekstremalnymi falami upałów w Portugalii w ubiegłym roku, a także na fakt, że 60,4% kraju doświadczyło poważnej suszy, a 39,6% ekstremalnej suszy.

Według organizacji pozarządowej specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i środowiska po wizycie w Portugalii oświadczył we wrześniu, że władze musiały przyspieszyć tempo działań, by zmierzyć się w szczególności z zanieczyszczeniem powietrza i gospodarką odpadami oraz zapobieganiem pożarom lasów.

Raport AI z ostatniego roku podkreśla istnienie na całym świecie podwójnych standardów w zakresie praw człowieka oraz niezdolność społeczności międzynarodowej do konsekwentnego zjednoczenia się w ochronie praw człowieka i uniwersalnych wartości.

"Powszechna Deklaracja Praw Człowieka powstała 75 lat temu z popiołów II wojny światowej. U jej podstaw leży powszechne uznanie, że wszyscy ludzie mają podstawowe prawa i wolności. chaos, prawa człowieka nie mogą zaginąć w nieładzie. Z drugiej strony, to właśnie prawa człowieka muszą nadać światu kierunek, gdy mnożą się coraz bardziej niestabilne i niebezpieczne konteksty. Nie możemy czekać, aż świat znów spłonie - mówi Agnès Callamard, sekretarz generalny Amnesty International, cytowana w komunikacie prasowym ogłaszającym raport.