W oświadczeniu regulator lotnictwa cywilnego informuje, że po przeanalizowaniu zmienionego wniosku taryfowego na 2023 r. i skarg złożonych przez użytkowników, zarząd postanowił zatwierdzić wniosek taryfowy Concessionária do Serviço Público Airport (ANA), z wyjątkiem opłat Person with Reduced Mobility (PMR) i bezpieczeństwa, dla których wykryto niespójności.

Zatwierdzono wniosek taryfowy ANA dla lotnisk Grupy Lizbona ze średnim wzrostem o około 7,59%, a dla lotniska Porto, ze wzrostem o 8,38% w opłatach za ruch i pomoc w skali, która obejmuje wpływ inflacji (7,10%) i odzyskanie błędów szacunkowych związanych z rokiem 2021, ale która globalnie wykazuje średni spadek o około -4,29% w stawkach regulowanych.

W przypadku lotniska Faro zatwierdzony wniosek taryfowy (z wyjątkiem PMR i opłat za ochronę) konfiguruje średni spadek o około -5,26% opłat regulowanych i wzrost o 7,10% (odpowiadający inflacji) w przypadku opłat za ruch i obsługę naziemną.

W przypadku portów lotniczych na Azorach (Ponta Delgada, Santa Maria, Horta i Flores) zatwierdzone opłaty regulowane wykazują średni wzrost o 4,33 %.

W przypadku lotnisk na Maderze (Funchal i Porto Santo) średni wzrost opłat regulowanych wynosi 5,88%.

Na Terminalu Cywilnym w Beja stawki regulowane wzrastają średnio o 5,34%.


Jeśli chodzi o stawkę PMR, która jest identyczna dla wszystkich lotnisk w sieci ANA, ANAC uznał, że przedstawiony wniosek taryfowy "nie wykazuje adekwatności przewidzianych środków do szacowanego poziomu ruchu, a ANA musi w ciągu 10 dni roboczych przesłać ANAC elementy niezbędne do takiej oceny", do połowy kwietnia.

"W związku z tym opłata PMR zostanie tymczasowo utrzymana na poziomie 0,64 euro za pasażera, do czasu, gdy możliwe będzie podjęcie ostatecznej decyzji" - czytamy w oświadczeniu regulatora.

Jeśli chodzi o propozycję opłaty za ochronę, która również jest identyczna dla wszystkich lotnisk w sieci ANA, ANAC zwraca uwagę, że "niektóre przedstawione wzrosty w podstawie kosztów wzbudziły wątpliwości co do ich racjonalności", nakazując ANA, aby w ciągu 10 dni roboczych przesłała elementy niezbędne do takiej oceny.

"Na razie więc pozostaje w mocy opłata za ochronę zatwierdzona zarządzeniem, w wysokości 3,54 euro/przyjętego na pokład pasażera".