"Siły bezpieczeństwa wniosły decydujący wkład w to, że Portugalia nadal należy do najbardziej pokojowych krajów świata. Bezpieczeństwo jest czynnikiem spójności i czynnikiem rozwoju społecznego, gospodarczego i prestiżu państwa portugalskiego" - powiedział José Luís Carneiro.

Urzędnik pozostawił również słowa podziękowania i wdzięczności dla funkcjonariuszy GNR , którzy służą krajowi, gwarantując obywatelom ich prawa i wolności.

"Dzisiaj mamy bardzo jasną i obiektywną inwestycję w poprawę warunków pracy. Inwestycja zaplanowana na rok 2026 to 607 mln euro, która rozpoczęła się w 2022 roku" - powiedział.

Minister administracji wewnętrznej podkreślił też, że inwestycja 607 mln euro do 2026 r. następuje po inwestycji realizowanej w latach 2017-2022 w wysokości 340 mln euro.

"Oznacza to, że w latach 2017-2026 przewiduje się inwestycję bliską miliarda euro w poprawę infrastruktury, modernizację sprzętu, a w szczególności w warunki ochrony dla godnego wykonywania działalności" - utrzymał.