W raporcie KE czytamy, że dane pokazują istotny wzrost w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to szacunkowo 1,9 mln imigrantów do UE z krajów spoza UE oraz ok. 956 tys. osób wyemigrowało z UE do kraju spoza UE. Ponadto w 2021 r. do innego członka UE wyemigrowało 1,4 mln osób przebywających wcześniej w jednym kraju UE (1,2 mln w 2020 r.).

Szacuje się, że w 2021 r. na 1 000 osób w UE przypadało 5 imigrantów. W stosunku do wielkości populacji zamieszkującej Luksemburg odnotował najwyższy wskaźnik imigracji w 2021 roku (prawie 40 imigrantów na 1 000 osób), a następnie Malta (35) i Cypr (27). Z kolei Słowacja zarejestrowała najniższy wskaźnik imigracji, z 1 imigrantem na 1 000 osób. Za tym krajem uplasowały się Portugalia i Francja, każde z nich z 5 imigrantami na 1 000 osób.


Ludność urodzona za granicą


W dniu 1 stycznia 2022 r. prawie połowa (49,4%) ludności Luksemburga była urodzona za granicą. Za tym krajem UE uplasowała się Malta (23,6%) i Cypr (22,7%) jako członkowie UE o najwyższym udziale ludności urodzonej za granicą. Z kolei najniższe udziały odnotowano w Rumunii (1,7%), Polsce (2,5%) i Bułgarii (3,2%).

W wartościach bezwzględnych, największe populacje obywateli urodzonych za granicą (z innych członków UE i krajów spoza UE) zarejestrowano w Niemczech (15,3 mln osób), Francji (8,7 mln) i Hiszpanii (7,4 mln).

W kategoriach względnych Luksemburg miał zdecydowanie największą wspólnotę obywateli urodzonych w innym kraju UE, 33,8%, a następnie Cypr z 10,6% i Austria z 9,3%. Belgia i Malta również odnotowały wysoki odsetek obywateli urodzonych w innych krajach UE - po 7,9%.

Zaobserwowano kilka innych ciekawych tendencji: w Niemczech, Francji, Hiszpanii, na Cyprze, Litwie, w Polsce i Słowenii liczba obywateli urodzonych poza UE wzrosła, podczas gdy liczba obywateli urodzonych w innych krajach UE spadła. Odwrotną sytuację odnotowano w Chorwacji (w bardzo niewielkim stopniu) i Portugalii, gdzie liczba obywateli urodzonych w innych krajach UE wzrosła, ale liczba osób urodzonych poza UE zmniejszyła się.