Związek Zawodowy Pracowników Służby ds. Cudzoziemców i Granic (SINSEF), obejmujący pracowników pełniących funkcje niepolicyjne, wydał zawiadomienie o strajku na 5 i 6 kwietnia.

Związek Zawodowy Pracowników Badań i Inspekcji SEF (SCIF/SEF) również wydał zawiadomienie o strajku między 6 a 10 kwietnia, co zbiega się z okresem wielkanocnym i może spowodować zakłócenia na lotniskach, jak to miało miejsce ostatnio na lotnisku w Faro.

Kwestią sporną jest włączenie pracowników SEF do policji sądowej, Instytutu Rejestrów i Notariuszy (IRN) oraz przyszłej Portugalskiej Agencji Migracji i Azylu (APMA) w ramach procesu restrukturyzacji.

Struktury związkowe są przeciwne sposobowi, w jaki rząd zamierza przenieść pracowników, uznając, że związek inspektorów uważa, że projekt dekretu z mocą ustawy, który reguluje przeniesienie inspektorów z SEF do PJ, nie gwarantuje zasady "równa praca, równe wynagrodzenie".

We wcześniejszym zawiadomieniu o strajku związek reprezentujący pracowników administracyjnych SEF wyraża ubolewanie z powodu czasu, który upłynął od rozpoczęcia tego procesu łączenia i że ci pracownicy kontynuują z niepewną przyszłością.

Przewodniczący SINSEF Artur Girão powiedział Lusa, że dwudniowy postój jest związany ze sposobem, w jaki odbywa się proces transferu i brakiem godnej kariery.