Po trzech miesiącach kolejnych wzrostów, stopa bezrobocia w Portugalii w lutym spadła do 6,8%. W porównaniu do stycznia nastąpił spadek o 0,2 punktu procentowego (p.p.). W drugim miesiącu roku w kraju było 359.600 bezrobotnych (spadek o 2,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca), wynika z danych dotyczących miesięcznych szacunków zatrudnienia i bezrobocia za luty, opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyki (INE).

Stopa bezrobocia w wysokości 6,8% w lutym, w porównaniu do 7,1% w styczniu, 6,8% w grudniu, 6,5% w listopadzie i 6% w październiku - miesiącu, w którym ustabilizowała się w porównaniu do września. W ujęciu rocznym nastąpił wzrost o 1,2 p.p., przy czym bez pracy pozostawało ponad 67,4 tys. osób.

Z kolei wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,3 p.p., kształtując się na poziomie 64%. Wartość ta porównuje się z 63,7% zarejestrowanym w styczniu, 63,6% w grudniu i również listopadzie oraz z 63,8% wyliczonym w październiku. W lutym zatrudnionych było 4 923,5 tys. osób.

W kategoriach demograficznych, w lutym stopa bezrobocia była bardziej problematyczna wśród młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat (19,2%), w porównaniu do stopy dorosłych (od 25 do 74 lat), która wyniosła 6,2% . Również bardziej wyraźne wśród kobiet (7,4%) niż wśród mężczyzn (6,8%). Tak więc w ubiegłym miesiącu było 71.300 młodych ludzi i 304.600 dorosłych bezrobotnych, z czego 179.700 mężczyzn i 196.200 kobiet.