Według informacji prasowej wydarzenie jest świętem europejskiego storytellingu, teatru, sztuk wizualnych i dziennikarstwa. Projekt ma wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Teatr w Palmie (TiP), którego celem jest wspieranie wschodzących artystów, zwłaszcza tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

Wydarzenie będzie miało miejsce w różnych miejscach stolicy Portugalii, takich jak Casa Fernando Pessoa, Cossoul, Polo Culturar Gaivotas, Prisma Estúdio i Teatro do Bairro, gdzie odbędą się takie działania jak konkurs filmów o tematyce poetyckiej, wystawy poświęcone dziennikarzom, warsztaty dla artystów oraz wizyty kulturalne w okolicach Lizbony.

Powiązania z europejskimi organizacjami artystycznymi pozwolą na zorganizowanie przez pięć dni w Teatro do Bairro od 10 do 15 kwietnia, imprezy z 7 pokazami obejmującymi różnorodne gatunki performatywne z pokazami teatru, tańca krajów takich jak Ukraina, Finlandia, Szwecja i Holandia.

Filmowcy będą mogli wziąć udział w konkursie na film poetycki, w konkursie, w którym filmowcy mają złożyć prace w dwóch oddzielnych sekcjach o różnych tematach, jedna zatytułowana 'Separacja i przynależność'; druga, 'Niepokój! Said Pessoa'.

Pełny program festiwalu, jak również internetowa kasa biletowa, znajdują się na stronie https://fest2023.jait.pt/program/.