Na ostatnim posiedzeniu rady zatwierdzono warunki umowy, która ma zostać zawarta pomiędzy Portugalską Agencją Środowiska(APA) a gminą Lagos na mocy której gmina ma prawo do interwencji w zakresie ochrony linii brzegowej. Celem jest zapewnienie gminie legitymacji prawnej do ogłoszenia przetargu na "Ochronę plaży Praia D. Ana i przywrócenie dostępu do budynku Montana".

Według gminy decyzja ta pozwoli ruszyć do przodu z niezbędnymi pracami, aby zatrzymać lub przynajmniej spowolnić proces erozji klifu i przywrócić warunki dostępności dla bezpieczeństwa ludzi i towarów w tej strefie przybrzeżnej, minimalizując negatywny wpływ wizualny całego obszaru.

W międzyczasie gmina przedstawiła również Ministerstwu Środowiska swoją gotowość do współpracy przy opracowywaniu badań dotyczących klifu Pinhão - obszaru, który również wykazuje wyraźne oznaki erozji.