"MEO potwierdza, że zostało powiadomione o decyzji Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] o zastosowaniu pojedynczej kary pieniężnej w wysokości 2.460.000,00 euro związanej z praktyką wykroczeń administracyjnych, które miały miejsce w latach 2015 i 2016".

Ponadto "nie zgadza się (...) całkowicie z imputacjami, które zostały jej przypisane przez Anacom w przedmiotowym procesie, z którego to powodu zaskarży tę decyzję do sądu" - podsumował MEO, w nocie przesłanej do redakcji wiadomości.


Artykuł powiązany - 2,5 mln euro grzywny dla MEO