TikTok jest przedmiotem dwóch pozwów w Portugalii, wniesionych przez organizację pozarządową Ius Omnibus, które domagają się potępienia sieci społecznościowej za nielegalne praktyki i odszkodowania, które może wynieść 1,12 mld euro.

Pozwy, które zostały wręczone we wtorek w Centralnym Sądzie Cywilnym w Lizbonie, obejmują użytkowników poniżej 13 roku życia, w przypadku których stowarzyszenie obrony praw konsumentów domaga się globalnego odszkodowania w wysokości do 450 mln euro, ale także użytkowników TikTok powyżej 13 roku życia, w przypadku których pozew obejmuje wypłatę na rzecz tych użytkowników w łącznej wysokości 670 mln euro.

Przedmiotem pozwu skierowanego do dzieci poniżej 13 roku życia jest wykazanie, że platforma, której właścicielem jest chińska grupa ByteDance, nie stosuje niezbędnych mechanizmów zapobiegających rejestracji i korzystaniu z niej przez dzieci bez upoważnienia rodziców lub przedstawicieli prawnych. W akcji skierowanej do użytkowników powyżej 13 roku życia powołano się na "wprowadzające w błąd praktyki handlowe" i "nieprzejrzystą politykę prywatności".

Podkreślając, że Portugalia jest drugim po Holandii krajem europejskim, w którym składane są pozwy przeciwko TikTokowi za rzekome nielegalne i obraźliwe praktyki, Ius Omnibus szacuje, że w kraju jest łącznie 3,5 mln użytkowników i podkreśla ryzyko związane z zabezpieczeniem danych osobowych, a przede wszystkim z ochroną dzieci i młodzieży, mających znaczącą wagę w uniwersum użytkowników.

"Celem dwóch wniesionych obecnie pozwów jest uniemożliwienie platformie uporczywego stosowania licznych nielegalnych praktyk, poprzez które TikTok nie szanuje prywatności oraz gromadzi i wykorzystuje dane osobowe i wrażliwe swoich użytkowników bez odpowiedniego upoważnienia, naruszając swoje zobowiązania prawne" - dodaje organizacja kierowana przez sekretarza generalnego Danielę Antão.

TikTok podlega restrykcjom w kilku krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Francja i Holandia oraz w instytucjach Unii Europejskiej.