Zamówienie na instalację łącznie 32 kamer czterech różnych typów zostało udzielone w marcu ubiegłego roku, co stanowi inwestycję o wartości ponad 550 tys. euro, poinformowała Rada Miasta Faro w oświadczeniu.

Prace przewidują rozbudowę sieci światłowodowej i przygotowanie infrastruktury pomocniczej do instalacji systemu w "określonych miejscach", a mianowicie w strefie handlowej, na głównych osiach drogowych i w centrum miasta.

Według władz miasta monitoring wizyjny pozwoli na monitorowanie własności publicznej i prywatnej oraz "zapobieganie przestępstwom w miejscach, gdzie istnieje uzasadnione ryzyko ich wystąpienia".

"Jednocześnie pozwoli na zapobieganie i represjonowanie wykroczeń drogowych" - czytamy w notatce.

System ma możliwość przechwytywania i rejestrowania dźwięku "w każdym przypadku, gdy wystąpi sytuacja konkretnego zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia".

Kamery będą obsługiwane przez Policję Bezpieczeństwa Publicznego (PSP), pracując nieprzerwanie 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia.