"Istnieje nowy rynek, który nazywamy VFR (odwiedziny przyjaciół i krewnych), ponieważ w Portugalii mieszka obecnie wiele osób zagranicznych, które przyjmują wiele wizyt od przyjaciół i rodziny, co nie istniało przed pandemią".

Według Nuno Costa i zgłoszone przez Publituris od pandemii Covid-19 było kilka zmian w ruchu na lotnisku w Lizbonie, który zyskał "ponad 20% pasażerów zamieszkujących obszar Lizbony, którzy są cudzoziemcami".

"To są obcokrajowcy, którzy mieszkają w Portugalii i mają potrzeby podróżnicze. Jest więc nowy rynek" - dodał szef ANA Aeroportos, który był jednym z prelegentów panelu "Jaka turystyka jutro? Ile milionów turystów w 2027 roku? Low cost - nieunikniony model biznesowy?".

Dyrektor handlowy ds. lotnictwa w ANA Aeroportos de Portugal uważa zatem, że należy "przyjrzeć się temu rynkowi i wykorzystać możliwości, jakie niosą ze sobą te nowe rynki".

Ruch biznesowy

Ale pandemia przyniosła również zmiany w zakresie ruchu biznesowego, przy czym Nuno Costa ujawnia, że ruch biznesowy "bardzo się zmienił" i jeszcze nie otrząsnął się z wpływu Covid-19.

"Covid-19 przyniósł kilka ważnych zmian dla pasażerów. Ruch biznesowy bardzo się zmienił. Aby podać przykład, poprzez badania, które robimy na lotnisku w Lizbonie, zauważyliśmy, że ruch biznesowy zmniejszył się, zmniejszył się odsetek pasażerów w podróży służbowej" - wyjaśnił.