"Liczba wniosków znacząco rośnie, w ostatnich latach było ich łącznie 233 w 2020 r., 400 w 2021 r. i 519 w 2022 r.", czytamy na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Administracji Sprawiedliwości(DGAJ) Ministerstwa Sprawiedliwości.

O rejestrację zmiany płci i imienia mogą wnioskować pełnoletni obywatele krajowi; lub małoletni, w wieku od 16 do 17 lat, poprzez swoich przedstawicieli prawnych; lub osoby dorosłe objęte reżimem osób towarzyszących, chyba że sąd orzekł, że dana osoba nie może zmienić wzmianki o płci i imieniu.

"Karta obywatela musi być zaktualizowana w ciągu 30 dni od zarejestrowania zmiany wzmianki o płci i zmiany imienia. Dzieci osób, które zmieniły płeć, mogą wystąpić o aktualizację rejestracji urodzenia".