Wniosek, który ma na celu "zwiększenie wydajności" w krajowym systemie opieki zdrowotnej, został przedstawiony przez prezesa ANF, Ema Paulino, do przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Zdrowia(CNS), Vítor Ramos i Lucília Nunes, odpowiednio, na spotkaniu w Lizbonie, który jest częścią rundy spotkań z zainteresowanymi stronami w polityce zdrowotnej.

Przemawiając do Lusa na koniec spotkania, Ema Paulino powiedział, że celem tego spotkania było wykazanie dostępności ANF do dalszej współpracy z CNS, która skupia szereg partnerów w sektorze zdrowia.

Dla Emy Paulino, "ma sens, że apteki środowiskowe, poprzez swoich wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mogą również być częścią tych rozwiązań" i przedstawić swoje propozycje związane z tematami, które są przedmiotem dyskusji, a mianowicie dostęp do danych zdrowotnych, realizując zamiar przewidziany, również w przepisach, aby osoby posiadające swoje dane mogły je udostępnić, za ich zgodą, pracownikom służby zdrowia.

"Farmaceuta środowiskowy, który jest częścią tego wielodyscyplinarnego zespołu, powinien mieć również możliwość, jeśli osoba sobie tego życzy", dostępu do tych danych, aby z jednej strony móc przeprowadzać "swoje interwencje zawodowe w sposób bardziej oświecony, świadomy", a z drugiej strony "móc również rejestrować interwencje farmaceutyczne, które się wykonuje w aptece środowiskowej, aby mogły być konsultowane przez innych pracowników służby zdrowia" - broniła.

"W tej chwili mamy elektroniczny rekord zdrowia, który już umożliwia dostęp lekarzom i pielęgniarkom, czyli na poziomie systemu publicznego. Nasze oczekiwanie jest takie, że w ramach elektronicznego rekordu zdrowia można stworzyć inne profile dostępu, mianowicie dla farmaceutów pracujących w aptekach środowiskowych i że w ramach elektronicznego rekordu zdrowia jest zdefiniowane, do jakich informacji farmaceuta będzie miał dostęp i jak może rejestrować swoje interwencje farmaceutyczne".

Podsumowując, Ema Paulino stwierdziła, że to, czego brakuje, to nie rozwój komputerów, ale konsensus co do tego, do jakich informacji farmaceuta będzie miał dostęp i jak może prowadzić swoją dokumentację oraz jak inni specjaliści będą mieli do niej dostęp.

Prezes Narodowej Rady Zdrowia, Victor Ramos, również podkreślił znaczenie tego systemu informacyjnego, aby "uniknąć błędów, redundancji i marnotrawstwa".