Wyniki zostały niedawno opublikowane przez Pordata, która podaje, że wartość ta jest nieco powyżej średniej dla Unii Europejskiej.

Patrząc na rząd krajowy, 35,1% jego członków to kobiety (w porównaniu do 33,9% dla średniej europejskiej). Jest to wskaźnik, który w ciągu ostatnich dwóch dekad uległ w Portugalii pozytywnym zmianom - w 2003 roku odsetek ten wynosił 18,9% (w porównaniu z 22,6% w całej Unii Europejskiej).

Jeśli chodzi o Zgromadzenie Ustawodawcze, 35,7% parlamentarzystów portugalskich to kobiety. Po raz kolejny Portugalia wyróżniała się w 2022 roku od średniej europejskiej, w której tylko 32,5% stanowiły kobiety. Chodzi tu, patrząc na kontekst krajowy, o znaczny wzrost w porównaniu z 20,5% odnotowanymi w 2003 r. (odsetek, który już w tym roku wynosił 21,1%, biorąc pod uwagę 27 państw członkowskich jako całość).

W 2022 roku Belgia wyróżniała się jako kraj w bloku europejskim z najwyższym odsetkiem kobiet liderów (55%), a następnie Finlandia (52,9%) i Niemcy (50%). Na dole tabeli znalazły się natomiast Węgry (6,7%), Rumunia (9,1%) i Czechy (11,8%).

Z kolei to w Szwecji odnotowano większą reprezentację kobiet w parlamencie (46,4%), a podium zamykają Finlandia (45,5%) i Belgia (43,8%). Tutaj najgorzej wyróżniają się Węgry (13,1%), Cypr (14,3%) i Grecja (19%).