Umowa obejmuje reorganizację dostępu do drogi i parkingu, rozszerzenie obwodu chodnika, poprawę oświetlenia publicznego i rekwalifikację krajobrazu otaczającego obszaru, określiła gmina powiatu Faro w oświadczeniu.

Interwencja ma na celu sprzyjanie płynnej i pieszej mobilności w tym odcinku dostępu do kilku plaż i latarni Ponta da Piedade.

Prace potrwają do września między latarnią morską a plażą Pinhão, a następnie przedłużą się między punktem dostępu do Praia D. Ana a rondem przy Praia do Camilo.

Projekt przewiduje wykonanie dwóch pasów ruchu, ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych, pozostawiając końcowy dostęp do drogi tylko dla pojazdów obsługi latarni, w celu dostarczania towarów i nagłych wypadków.

Teren zostanie wyposażony w dwa nowe parkingi, jeden zlokalizowany przy skrzyżowaniu dojazdowym do plaży Camilo, o pojemności 56 pojazdów lekkich, a drugi zwymiarowany na parkowanie 150 pojazdów lekkich i 10 autobusów turystycznych.

Władze miasta ostrzegają, że podczas prac będą obowiązywać ograniczenia w ruchu drogowym, wzywając odwiedzających do unikania ruchu samochodowego w strefie interwencji i korzystania z alternatywnych rozwiązań dla ruchu pieszego.

Prace mają okres realizacji 360 dni i są współfinansowane z funduszy UE poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Portugal2020 i CRESC Algarve2020.