"W marcu 2023 roku liczba zgonów wyniosła 10 506 i była to liczba niższa od odnotowanej w lutym 2023 roku (326 zgonów mniej; -3,0%) oraz w marcu 2022 roku (322 zgony mniej; -3,0%)".

W tym samym miesiącu liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 196 (o 5 więcej niż w lutym 2023 r.), co stanowi 1,9% zgonów ogółem.

W porównaniu z marcem 2022 r. nastąpił spadek o 453 zgonów z powodu covid-19, dodaje INE.

Jeśli chodzi o urodzenia, INE informuje o 6.179 żywych urodzeń w lutym tego roku, o 0,9% mniej niż w lutym 2022 roku (6.234).

"Całkowita liczba żywych urodzeń zarejestrowanych w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku (13 356) była wyższa niż ta, którą zaobserwowano w tym samym okresie 2022 roku (12 627), co stanowi ponad 729 żywych urodzeń (+5,8%)", mówi instytut.

W lutym bilans naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów) wyniósł -4 641, "pogarszając się w stosunku do tego samego miesiąca 2022 roku, kiedy to odnotowano wartość -4 420".

W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku skumulowana wartość bilansu naturalnego wyniosła -9,377, wykazując poprawę w porównaniu z wartością zaobserwowaną w tym samym okresie 2022 roku (-9,764).

W lutym 2023 roku udzielono 1 555 ślubów, co oznacza wzrost o 11,0% w stosunku do liczby ślubów udzielonych w lutym 2022 roku (o 154 więcej). W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku zawarto 3 211 ślubów, o 664 więcej (+26,1%) niż w tym samym okresie 2022 roku.