"Ta rewizja prognoz wzrostu gospodarczego pozwoli nam zrewidować naszą już solidną listę środków" - powiedział w Lizbonie minister finansów Fernando Medina, sygnalizując, że "jeszcze dziś" Rada Ministrów dokona tego przeglądu, dodając, że treść tego posiedzenia rządu zostanie przedstawiona krajowi przez premiera António Costę.

Fernando Medina przedstawia dziś Program Stabilności (SP) 2023-2027, dokument, w którym rząd rewiduje w górę projekcję wzrostu portugalskiej gospodarki na 2023 rok, w stosunku do projekcji przedstawionej w Budżecie Państwa na 2023 rok(OE2023), przewidując nadal spadek inflacji i prognozując deficyt na poziomie 0,4% - zgodnie z wartością z 2022 roku.

Zapytany, czy ma miejsce na dalsze zmniejszenie deficytu w 2023 roku, minister finansów powiedział, że tak, że "jest [więcej miejsca]", dodając, że opcją rządu jest zapewnienie większego wsparcia dla rodzin zamiast dalszego zmniejszania deficytu.