"Bank zabezpieczył przyznany mu kontyngent banknotów zgodnie z warunkami umowy podpisanej z bankami centralnymi Austrii i Belgii i zlecił produkcję firmie Valora, która dostarczyła 108 mln banknotów o nominale 20 euro oraz 78,4 mln banknotów o nominale 10 euro" - czytamy w "Raporcie emisji monetarnej" za 2022 r. opublikowanym przez BdP.

Każdy z krajowych banków centralnych strefy euro corocznie produkuje ograniczoną liczbę nominałów banknotów euro, w ilości odpowiadającej udziałowi w całkowitej produkcji Eurosystemu.

"Ten zdecentralizowany model produkcji zapewnia większą wydajność procesu produkcyjnego i większą jednolitość jakości banknotów, natomiast wymiana różnych wyprodukowanych nominałów między krajowymi bankami centralnymi umożliwia zaspokojenie potrzeb w zakresie banknotów każdego z państw członkowskich" - wyjaśnia BdP.

W Portugalii od momentu wprowadzenia euro produkcja banknotów euro została przyznana firmie Valora, a na mocy porozumienia zawartego w 2018 r. z bankami centralnymi Austrii i Belgii nastąpiło połączenie kwot produkcyjnych banknotów euro z trzech banków centralnych i sprawiedliwy podział tej produkcji pomiędzy Valorę i austriacką drukarnię.

"Do kwietnia 2022 r. popyt na banknoty wzrastał, napędzany inwazją na Ukrainę i wynikającą z tego obawą o przerwanie normalnego funkcjonowania systemów płatniczych, ale wzrost ten został częściowo zniwelowany, począwszy od lipca, przez efekt rosnących stóp procentowych. Stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego, która podniosła koszt alternatywny posiadania tego typu aktywów i w ten sposób promowała większy zwrot banknotów do banków centralnych" - wyszczególnia.