Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Diário da República: "Chociaż stosowanie masek nadal jest ważnym środkiem zapobiegającym przenoszeniu SARS-CoV-2, zwłaszcza w środowiskach i w populacjach o podwyższonym ryzyku, uważa się za właściwe zaprzestanie obowiązkowego stosowania masek i przyłbic w domach mieszkalnych, a także w oddziałach zintegrowanej opieki ciągłej Krajowej Sieci Zintegrowanej Opieki Ciągłej", mówi dyplom, który wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Rząd uzasadnia tę decyzję ewolucją sytuacji epidemiologicznej choroby covid-19, wiedzą naukową, skutecznością i wysokim zasięgiem szczepień osiągniętym w Portugalii, poziomem wiedzy nabytej przez ludność na temat środków zdrowia publicznego, a mianowicie stosowania maski, etykiety oddechowej, wentylacji pomieszczeń i fizycznego oddalania się, co umożliwiło zmniejszenie śmiertelności i umieralności, zachorowalności, wpływu na służby zdrowia oraz wznowienie działalności gospodarczej i społecznej.

Zdaniem rządu Portugalia wpisuje się w szeregi innych krajów europejskich, które przystąpiły już do eliminacji większości środków restrykcyjnych w odpowiedzi na pandemię choroby covid-19.

W dniu zatwierdzenia dyplomu przez Radę Ministrów Ministerstwo Zdrowia wskazało, że pozostaje zalecenie stosowania masek, głównie w środowiskach zamkniętych lub w tłumie, przez osoby szczególnie narażone, np. z chorobami przewlekłymi lub w sytuacji obniżonej odporności, o zwiększonym ryzyku zachorowania na covid-19.

Dyplom, który określa zaprzestanie obowiązkowego stosowania masek i przyłbic przy dostępie lub przebywaniu w określonych miejscach, w ramach pandemii choroby covid-19 został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 kwietnia, po tym jak w ubiegły piątek został ogłoszony przez prezydenta Republiki, Marcelo Rebelo de Sousa, a w poniedziałek kontrasygnowany przez premiera, António Costę.