Jak podaje CBC, Kanada nie będzie już określać króla jako "Obrońcy Wiary". Nowy tytuł będzie brzmiał: "Karol Trzeci, z łaski Boga Król Kanady i Jego innych Królestw i Terytoriów, Głowa Wspólnoty Narodów". Oprócz porzucenia roli religijnej, zmieniony tytuł usuwa również odniesienie do Karola jako Króla Zjednoczonego Królestwa.