Takie były wyniki operacji "RoadPol - Prędkość", mającej na celu kontrolę nadmiernej prędkości, jednej z głównych przyczyn wypadków.

W oświadczeniu GNR podaje, że wydano 10 453 administracyjnych zawiadomień o wykroczeniach, z czego najwięcej dotyczyło przekroczenia prędkości - celu tej operacji.

Operacja ta odbyła się w ramach Europejskiej Sieci Policji Ruchu Drogowego (RoadPol), której GNR jest członkiem od 2021 roku.