"Program stabilności, nad którym debatujemy dziś w Zgromadzeniu Republiki, kontynuuje wzmacnianie dochodów gospodarstw domowych, zwiększanie inwestycji publicznych i zmniejszanie długu publicznego" - napisał na Twitterze António Costa.

Jednym z głównych celów rządu na najbliższe lata, według premiera, będzie "obniżenie IRS".

"Kontynuujemy obniżanie podatków od dochodów. Są kolejne dwa miliardy euro redukcji IRS dla portugalskich rodzin do 2027 roku" - podkreślił, po czym odniósł się do kwestii ewolucji emerytur.

"Zabezpieczyliśmy tymczasową podwyżkę emerytur w lipcu. W lipcu emerytury są zaktualizowane o kolejne 3,57%".

Do 2027 roku, zgodnie z programem stabilności, władza wykonawcza przewiduje wzmocnienie inwestycji publicznych. W tym momencie premier utrzymuje, że w 2023 roku zostanie przekroczony "historyczny szczyt odnotowany w 2011 roku".

"Będziemy kontynuować ścieżkę wzrostu i do 2027 roku osiągniemy liczbę o 50% wyższą niż w 2022 roku" - obiecał.

Jeśli chodzi o wagę długu publicznego w produkcie krajowym brutto (PKB), António Costa zapewnia, że utrzyma się tendencja spadkowa.

"Utrzymujemy ścieżkę redukcji, która w ciągu dwóch lat zepchnie dług poniżej 100% PKB. Mniejszy dług oznacza więcej środków na inwestycje w polityki publiczne" - dodaje António Costa w serii komunikatów na temat Programu Stabilności, które portugalski rząd, po debacie parlamentarnej, wygłosi w Brukseli.

Program Stabilności na lata 2023-2027, który został przedstawiony 17. przez ministra finansów Fernando Medinę, ma wnioski o odrzucenie przedstawione przez Bloco de Esquerda e Chega.