Propozycja, przedstawiona w ramach zaktualizowanego Planu Odnowy i Odporności (PRR), który był w trakcie konsultacji społecznych, przyniosłaby korzyści przede wszystkim gospodarce wodnej, z 90 mln euro, oraz rekwalifikacji dziedzictwa kulturowego, z 35,4 mln, powiedział przewodniczący CCDR Algarve, José Apolinário.

"Aktualizacja PRR powinna być uzupełniona o wzmocnienie alokacji, szacowanej na 164,4 mln euro, na projekty do wykonania w regionie Algarve, zgodnie z celem dywersyfikacji regionalnej bazy ekonomicznej", powiedział CCDR w oświadczeniu.

To samo źródło podkreśliło, że propozycje są zgodne ze Strategią Rozwoju Regionalnego - Algarve 2030, a także zminimalizują wpływ pandemii covid-19 i "przyspieszą rozwiązanie problemów strukturalnych".

W rozmowie z Lusą José Apolinário zaznaczył, że proponowane wzmocnienie 90 mln euro na Plan Efektywności Wodnej Algarve dołącza do 200 mln wstępnie przeznaczonych przez PRR na tę sprawę, z czego 164 mln są już zatwierdzone.

Urzędnik podkreślił, że z tych 90 mln euro wzmocnienia na gospodarkę wodną, 21 mln zostanie zastosowane w celu "zwiększenia dostępnej pojemności i odporności istniejących zbiorników i systemów wysokiej addycji", podczas gdy pozostałe 69 mln pozwoli na zmniejszenie "strat wody w sektorze miejskim".

"W ten sposób środki, które zostaną wdrożone, przyczynią się do wzmocnienia redukcji rzeczywistych strat, a w konsekwencji do zwiększenia potencjału redukcji zużycia, poprzez wzmocnienie rekwalifikacji infrastruktury systemów w niskiej oraz wdrożenie stref monitorowania i kontroli w systemach" - uzasadnił CCDR w oświadczeniu.

"Warto również wspomnieć o rekwalifikacji dziedzictwa kulturowego, w proponowanej kwocie 35,4 mln euro, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez obszar zarządzania Kultura", powiedział CDDR.

José Apolinário wyjaśnił, że z łącznej kwoty 140 mln, którą PRR początkowo zaplanował dla całego kraju, tylko jeden milion był przeznaczony dla Algarve.

Zaproponowany budżet na Kulturę w wysokości 35,4 mln pozwoliłby na "większą decentralizację" inwestycji w tej dziedzinie i dokonanie pilnych inwestycji w zabytki i miejsca w Algarve wskazane przez Regionalną Dyrekcję Kultury tego regionu.

CCDR wskazała również, że wniosek przewiduje inwestycje w komponenty dotyczące mieszkalnictwa (adekwatność reakcji na zakwaterowanie studentów), inwestycji i innowacji (Niebieski węzeł Algarve i dekarbonizacja) oraz umiejętności i kompetencji (budowa nowej infrastruktury oraz rehabilitacja i rozbudowa szkół II i III cyklu oraz szkół średnich).

Uwzględniono również infrastrukturę, czyli strefę odbioru biznesu w Lagos, most Alcoutim - Sanlúcar de Guadiana, obwodnicę północną do Olhão, a teraz także przekwalifikowanie drogi krajowej nr 2 między Faro a São Brás de Alportel, oraz zrównoważoną mobilność (odnowienie linii południowej, na odcinku między Torre Vã a Tunes).

To samo źródło podkreśliło, że propozycja ta powstała przy współpracy gmin za pośrednictwem Wspólnoty Międzygminnej Algarve (AMAL), Portugalskiej Agencji Ochrony Środowiska (APA), spółki Águas do Algarve, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DGADR), Regionalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (DRAP), podmiotów turystycznych i gospodarczych.