"To badanie pozwoliło nam zrozumieć molekularny proces przenoszenia oporności na antybiotyki w ludzkim organizmie i wyzwania, jakie stoją przed nami w walce z nim" - powiedział cytowany przez agencję Lusa Tiago Costa, badacz z Centrum Biologii Oporności Bakterii w Imperial College w Londynie.

W praktyce grupa badawcza z brytyjskiej uczelni odkryła, że bakterie, które kolonizują ludzkie jelito, zdołają zbudować struktury łączące i przenoszące DNA, co pozwala im, dzięki temu procesowi, uzyskać większą odporność na antybiotyki.

Zespół kierowany przez Tiago Costę zajmuje się badaniem, jak bakterie radzą sobie z przenoszeniem DNA między sobą, co pozwala im wzmocnić odporność na antybiotyki.

Praca, która została opublikowana w czasopiśmie Nature Communications, wykazała, że bakterie takie jak E. coli, które kolonizują ludzkie jelita, budują na powierzchni komórki rurkową nadbudowę zwaną "F-pilus", aby połączyć ze sobą różne komórki bakteryjne.

Te struktury molekularne, złożone z białek i lipidów, "są kluczowe dla transferu genów, które kodują odporność na antybiotyki", wyjaśnił badacz, dodając, że do tej pory sądzono, że ekstremalne warunki wewnątrz ludzkiego ciała, takie jak turbulencje, temperatura i kwasowość, zdegradowały tę strukturę, utrudniając rozprzestrzenianie się odporności na antybiotyki wśród bakterii.

Według Tiago Costy, artykuł dowodzi, że bakterie zdołały rozwinąć się w taki sposób, aby przenosić odporność na antybiotyki między jedną a drugą.

Badacze odkryli również, że bakterie te wykorzystują tę strukturę do tworzenia wspólnot bakteryjnych, zwanych biofilmami, które chronią je przed działaniem antybiotyków.