Międzynarodowy przetarg publiczny na budowę i koncesję nowych budynków zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, jak twierdzi Fundacja CCB, której przewodniczy Elísio Summavielle.

Chodzi o nowy wniosek o udzielenie informacji wstępnej (PIP) na budowę modułów 4 i 5 zaplanowanych 30 lat temu, od początkowego projektu CCB podpisanego przez architektów Vittorio Gregotti i Manuela Salgado, ale które "ze względu na ograniczenia funkcjonalne i historyczne" pozostały do wybudowania, wyjaśniła ECO lizbońska Izba.

Jest to druga próba Fundacji CCB, aby zbudować dwa brakujące moduły, rozszerzając obecny budynek. Pod koniec 2018 roku CCB ogłosiła międzynarodowy przetarg publiczny na budowę, instalację i eksploatację jednostki hotelowej oraz galerii handlowej, w której zmieszczą się sklepy i biura, cedując prawa do powierzchni gruntu na okres 50 lat i która liczyła się do tej pory z inwestycją wykonawcy w wysokości 65 mln euro.