Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 1,6% w pierwszych trzech miesiącach roku w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 roku. Gospodarka Portugalii wzrosła o 2,5% rok do roku - podał w piątek Narodowy Instytut Statystyczny(INE). Powodem dobrych wyników jest eksport.


"Wkład popytu krajowego w zmianę PKB w ujęciu rok do roku pozostał w pierwszym kwartale dodatni, ale niższy niż w poprzednim kwartale, w wyniku wyhamowania konsumpcji prywatnej i ograniczenia inwestycji, przy przyspieszeniu eksportu towarów i usług oraz spowolnieniu importu towarów i usług. W rezultacie pozytywny wkład popytu zewnętrznego netto był większy niż zarejestrowany w poprzednim kwartale" - podał INE .