Jednak według CNN Portugalia jest szóstym krajem w UE z najniższym wskaźnikiem nadmiernych kwalifikacji specjalistów. Tylko Luksemburg, Szwecja, Dania, Czechy i Węgry mają mniej specjalistów uznawanych za nadmiernie wykwalifikowanych.

Chociaż Portugalia jest szóstym krajem w Unii Europejskiej z mniejszą liczbą osób o nadmiernych kwalifikacjach, trajektoria, którą podążała, była w przeciwnym kierunku. Odsetek ten stopniowo się pogarsza i w 2022 roku będzie najwyższy od co najmniej ośmiu lat (15%). W 2015 roku odsetek ten wynosił 13%.

Jeśli chodzi o płeć, to w ubiegłym roku więcej było przekwalifikowanych kobiet (16,8%) niż przekwalifikowanych mężczyzn (11,9%). Portugalia nie jest jednak odosobniona. W 19 z 27 państw członkowskich było więcej nadkwalifikowanych kobiet niż mężczyzn, przy czym Malta (11 proc.), Cypr (8 proc.), Włochy i Słowacja (oba z 7 proc.) to kraje, w których nierówność płci była najbardziej uderzająca.