Jest to spadek w stosunku do stycznia, ale wzrost w stosunku do grudnia 2022 roku.

W wydanym wcześniej oświadczeniu INE wskazał, że stopa bezrobocia w lutym spadła o 0,2 punktu w porównaniu do stycznia, do 6,8%. Teraz instytut podaje, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,9%.

Jeśli chodzi o marzec, INE dodaje, że bezrobocie w Portugalii ustabilizowało się na poziomie 6,9%, czyli jest to "wartość równa lutemu 2023 roku, ale wyższa od grudnia 2022 roku i marca tego samego roku", odpowiednio o 0,2 i 1,1 punktu procentowego.

W tym kontekście populacja bezrobotnych spadła w marcu w porównaniu z lutym o 0,3% do 362,5 tys. osób (mniej o 1,3 tys. bezrobotnych). Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. nastąpił wzrost o 21,3% (więcej o 63,6 tys. bezrobotnych)