Obciążenie podatkowe średniej ceny sprzedaży benzyny 95 wynosiło w Portugalii około 49,4%, nieco mniej niż średnia odnotowana w UE-27 (50,3%) i więcej niż w Hiszpanii (46,3%)".

Wśród ośmiu krajów poddanych bardziej szczegółowej analizie - Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Belgia, Francja, Niemcy i Holandia - "Hiszpania miała najniższą średnią cenę sprzedaży, o około 4,8 centa/l niższą od średniej ceny stosowanej w Portugalii", zauważa ERSE.

Jeśli chodzi o prosty olej napędowy, "w pierwszym kwartale 2023 roku Portugalia zaprezentowała średnie ceny z podatkami niższe o 9,0 centów/l niż średnie wartości zweryfikowane w UE-27", a "bez podatków wartości krajowe były o 2,7 centów/l niższe niż średnie wartości stwierdzone w UE-27".

"Portugalia przedstawiła obciążenie podatkowe średniej ceny prostego oleju napędowego rzędu 41,6%, w analizowanym kwartale, wartość niższą niż średnia zarejestrowana w UE-27 (43,2%)", wyszczególnia ERSE.