Celem akcji było zwrócenie uwagi kierowców na zagrożenia wynikające z jazdy z nadmierną prędkością, która jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach krajowych, a skontrolowano ponad 2,8 mln samochodów.

Spośród skontrolowanych pojazdów 14 575 przekraczało prędkość, z czego 7 200 wykryły radary służb porządkowych, a 7 400 - ANSR.