W oświadczeniu Rady Ministrów czytamy, że zatwierdzono dekret ustanawiający porozumienie między Portugalią a Grecją w sprawie pomocy i współpracy w dziedzinie ochrony ludności.

Dokument ten wynika "z podzielanej przez oba kraje świadomości i troski o niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą katastrofy naturalne i technologiczne oraz z uznania, że współpraca w tej materii, w tym w dziedzinie zapobiegania i zarządzania kryzysowego, ma fundamentalne znaczenie dla ochrony i bezpieczeństwa ludzi i dóbr materialnych".

W odpowiedzi przesłanej do Lusa, MSW (MAI) podaje, że chodzi o umowę podpisaną 10 stycznia 2023 r. przez ministra José Luísa Carneiro i ministra ds. kryzysów klimatycznych i ochrony ludności Grecji Christosa Stylianidesa.

"Portugalia i Grecja mają wspólne problemy dotyczące pożarów lasów, powodzi i ryzyka sejsmicznego, co uzasadnia zawarcie umowy o współpracy w dziedzinie ochrony ludności, która pozwoli na wymianę doświadczeń technicznych i wspólny udział w ćwiczeniach na dużą skalę, a od 2018 roku , rozpoczęły się negocjacje w sprawie tej dwustronnej umowy o współpracy" - podaje MAI.

Według MSW pilność zawarcia tej umowy stała się oczywista podczas pożarów, które miały miejsce w Grecji w lipcu 2018 r., a Portugalia wysłała pięć tuzinów elementów Specjalnych Sił Strażackich (FEB).

MAI wskazuje, że zapewnienie wzajemnej pomocy w przypadku poważnego wypadku lub katastrofy, wymiana doświadczeń technicznych, szkolenie specjalistów w zakresie ochrony ludności, wspólny udział w ćwiczeniach na dużą skalę, wymiana informacji i ekspertów to niektóre z obszarów objętych protokołem.