W informacji przesłanej dziś do portugalskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych(CMVM), firma odnosi się do uzyskania w pierwszym kwartale tego roku skonsolidowanego wyniku netto przypisanego posiadaczom kapitału grupy CTT w wysokości 16,1 mln euro, przewyższając o 10 .7 mln euro kwotę uzyskaną w tym samym kwartale 2022 roku.

"Na ewolucję skonsolidowanego wyniku netto pozytywny wpływ miał wzrost powtarzalnego EBIT (+19,0 mln euro)" - czytamy w tej samej informacji, uszczegóławiając, że na wynik ten negatywnie wpłynęło również "pogorszenie wyników finansowych (-1,0 mln euro)" oraz "z powodu niekorzystnej ewolucji podatku dochodowego za ten okres (+3,9 mln euro)".