"W związku z zawiadomieniem o strajku, to czego chcemy, to weryfikacja warunków, aby strajk nie był konieczny i aby zabezpieczyć interesy pracowników SEF. Jestem przekonany, że tak właśnie się stanie" - powiedział dziennikarzom José Luís Carneiro.

Chodzi o niepewność co do przyszłości inspektorów Służby ds. Cudzoziemców i Granic (SEF), po tym jak 6 kwietnia rząd zatwierdził dekret z mocą ustawy, który ustanawia system przejściowy dla pracowników SEF.

Tego samego dnia rząd zatwierdził również dyplom ustanawiający Portugalską Agencję ds. Mniejszości, Migracji i Azylu (APMMA), która zastąpi SEF w sprawach administracyjnych dotyczących cudzoziemców i połączy Wysoką Komisję ds. Migracji (ACM).

Minister podkreślił, że związki zawodowe znają treść negocjacji i to, co w zasadniczych kwestiach zostało zawarte w dyplomie.

Minister podkreślił złożoność, wrażliwość i delikatność w sformułowaniach, które muszą zintegrować dyplomy, które zostały zatwierdzone w planie globalnym i które były ostrożne, aby odpowiedzieć w istocie na pytania związków zawodowych.

W ramach tego procesu inspektorzy SEF zostaną przeniesieni do policji sądowej, podczas gdy urzędnicy niepolicyjni zostaną przeniesieni do przyszłej agencji oraz do Instytutu Rejestracji i Notariatu.

Inspektorzy liczą obecnie około 900 osób, a funkcjonariusze spoza policji około 700.