Elektrownia słoneczna Barcos, zlokalizowana w parafii Cernache, zostanie zbudowana przez Aquila Clean Energy, platformę Aquila Capital zajmującą się energią odnawialną w Europie, która rozwija i prowadzi projekty z zakresu energii odnawialnej w obszarze energii słonecznej i wiatru.

Elektrownia słoneczna, której uruchomienie zaplanowano na 2024 rok, "zwiększy zdolność do generowania zielonej energii w gminie Coimbra i pozwoli uniknąć emisji łącznie 57 000 ton CO2 każdego roku, dzięki produkcji 71 GWh energii odnawialnej rocznie", stwierdziła firma w oświadczeniu przesłanym do Lusa.

Pozytywny wpływ

"Naszą ambicją jest odgrywanie kluczowej roli w transformacji energetycznej Portugalii i przyspieszenie dekarbonizacji gospodarki w sposób zrównoważony. Dlatego ten projekt jest nowym krokiem w tworzeniu tego pozytywnego wpływu środowiskowego i społecznego, który chcemy mieć w regionach, w których działamy" - podkreślił cytowany w oświadczeniu Manuel Fonseca e Silva z Aquila Clean Energy w Portugalii.

Na misję firmy w zakładzie w Barcos "składa się również zachowanie bioróżnorodności i lokalnego dziedzictwa, cech wyróżniających tę operację i naturalnie tworzenie zielonych miejsc pracy, które ta nowa elektrownia słoneczna pobudzi".

"Ten projekt będzie miał również komponent zachowania lokalnego dziedzictwa, poprzez zachowanie istniejących szałasów pasterskich w obszarze, w którym znajduje się elektrownia, a także zagwarantowany zostanie intensywny monitoring istniejącej różnorodności biologicznej, dążąc w ten sposób do zmniejszenia wpływu tej struktury".

Aquila Clean Energy zarządza obecnie portfelem około 900MW (megawatów) w Portugalii, w projektach fotowoltaicznej energii słonecznej, "zarówno w fazie rozwoju, jak i już działających".

Firma ta rozwija, buduje i obsługuje elektrownie słoneczne, wiatrowe i wodne oraz jest powiązana z urządzeniami do magazynowania energii.

Jeszcze w tym roku planuje rozpocząć budowę kolejnych pięciu elektrowni słonecznych w Portugalii, o łącznej mocy 330 MW.