W poprzedniej nocie, gdy dostępne były dane tylko dla 12 krajów, Portugalia była w czołówce, odnotowując wzrost o 1,6%. Obecnie kraj ten znajduje się za Polską, której wzrost wyniósł 3,9%.

W scenariuszu globalnym strefa euro wzrosła średnio o 0,1% w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku, podczas gdy PKB UE wzrósł o 0,2%, co zostało zrewidowane w dół w porównaniu do 0,3%, które wskazano pod koniec kwietnia.

Jak wskazał już INE, portugalski PKB wzrósł o 1,6% na początku roku, co było nawet zaskoczeniem w świetle oczekiwań ekonomistów. Ożywienie było w dużej mierze spowodowane silniejszym niż oczekiwano tempem w turystyce i eksporcie.

Tylko Polska wyprzedza Portugalię, która w pierwszym kwartale urosła o 3,9% w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku. Oprócz tych dwóch krajów, tylko Finlandia odnotowała wzrost łańcucha powyżej 1% na początku tego roku (1,1%).

W tym tygodniu Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze, w których zrewidowała w górę prognozy dla portugalskiej gospodarki. Szacuje się, że PKB Portugalii powinien wzrosnąć w tym roku o 2,4%, czyli "dwukrotnie więcej niż w UE", jak zauważył komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni.