Liczba prawników zarejestrowanych w Izbie Adwokackiej (OA) nigdy nie była tak wysoka jak w 2021 roku, a kobiet wykonujących ten zawód nigdy nie było tak wiele.

Według danych Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sprawiedliwości(DGPJ) Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2021 r. w Zakonie zarejestrowanych było 33 937 prawników, co stanowi rekordową liczbę. W ciągu ostatnich kilku lat liczba ta rosła, z zaledwie siedmioma spadkami liczby zarejestrowanych prawników w latach 1988, 1991, 1996, 2002, 2007, 2009 i 2019. Zakon zaktualizował te dane i policzył w sumie nieco ponad 35 tysięcy stażystów.

Największy spadek nastąpił w 2007 r., kiedy zarejestrowano 22 345 prawników w porównaniu do 25 716 w 2006 r., co oznacza spadek o 3 371. Był jednak powód tego spadku: Marinho i Pinto byli odpowiedzialni za to stanowisko i przez kilka miesięcy tego roku zawieszono rejestrację aplikantów adwokackich.