W notatce Regionalny Sekretariat ds. Integracji Społecznej i Obywatelstwa Madery ujawnił, że w kwietniu na Maderze było o 4 055 osób bezrobotnych mniej niż w tym samym miesiącu 2022 roku.

Według rządu regionalnego, pod koniec kwietnia 2023 r. w Instytucie Zatrudnienia Madery(IEM) zarejestrowanych było 9 025 bezrobotnych, co odpowiada 4,5% spadkowi liczby zapisów w porównaniu z marcem ubiegłego roku (-426 zapisów).

Powołując się na dane opublikowane przez Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego(IEFP) za kwiecień, Sekretariat Regionalny ds. Integracji Społecznej i Obywatelstwa stwierdził, że Madera wyraźnie wyróżnia się na tle innych regionów, wykazując największy spadek (-31,0%) rok do roku, powyżej Algarve (-16,6%) i Azorów (-14,3%).

W tym samym dokumencie można przeczytać, że, zgodnie z najnowszym wskaźnikiem dostarczonym przez IEFP, w kwietniu region Madera odnotował trzeci największy spadek w kraju, plasując się powyżej średniej krajowej (-3,5%).

"Jest to najniższa wartość odnotowana od 2009 r. i oznacza skonsolidowaną trajektorię wskaźników odnoszących się do Madery", podsumował Regionalny Sekretariat ds. Integracji Społecznej i Obywatelstwa.