Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez BBC, Ministerstwo Spraw Publicznych niemieckiego landu Braunschweig stwierdza: "W ramach śledztwa w sprawie Madeleine McCann podejmowane są obecnie działania związane z toczącym się w Portugalii postępowaniem karnym".

To samo źródło wyjaśniło również, że takie środki są wdrażane przez portugalskie władze policyjne, które mają wsparcie agentów niemieckiego Federalnego Departamentu Policji Kryminalnej.

"Dalsze informacje na temat bieżącej sytuacji nie zostaną obecnie ujawnione" - podsumowano w oświadczeniu.