W opinii wydanej w sprawie portugalskiego programu stabilności i krajowego programu reform, Komisja Europejska wzywa ten kraj do "zaprzestania stosowania obowiązujących środków wsparcia energetycznego do końca 2023 r., wykorzystując odpowiednie oszczędności w celu zmniejszenia deficytu publicznego".

W sytuacji możliwego kryzysu energetycznego następnej zimy, organ wykonawczy Wspólnoty prosi, aby te nowe środki wsparcia dla dalszych podwyżek cen energii były "ukierunkowane na ochronę wrażliwych rodzin i przedsiębiorstw, które są dostępne z punktu widzenia budżetu i które zachowują zachęty do oszczędzania energii".

Zalecenie pojawiło się po tym, jak w zeszłym tygodniu rząd powiedział, że będzie postępował zgodnie z "ogólnymi wytycznymi" przekazanymi krajom Unii Europejskiej (UE) w związku z kryzysem energetycznym, ale przyznał, że zakończy wsparcie publiczne w 2024 r., jeśli nie będzie to uzasadnione, jak przewiduje Komisja Europejska.