"Według danych ze stycznia i lutego bieżącego roku, Portugalia znalazła się na ósmym miejscu wśród 10 najpopularniejszych kierunków turystycznych wybieranych przez Europejczyków, wyprzedzając Holandię, Szwecję i Irlandię. Wielka Brytania i Hiszpania znalazły się odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu, a Stany Zjednoczone są jedynym krajem pozaeuropejskim, który znalazł się w rankingu", podkreśla badanie i donosi Publituris.

W badaniu przeprowadzonym przez Mastercard Economic Institute stwierdzono, że zarówno podróże rekreacyjne, jak i biznesowe już się ożywiły i rosną powyżej zeszłorocznych, a w przypadku podróży służbowych ożywienie "nastąpiło przede wszystkim od drugiej połowy 2022 r. i do początku 2023 r., kiedy to przewyższyły loty rekreacyjne w regionach, które sprzyjały powrotowi do "biura"".

Z drugiej strony, podróże rekreacyjne utrzymały "solidną trajektorię wzrostu, ze wzrostem o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim", dodaje badanie, które gromadzi informacje na temat globalnego stanu podróży i uwzględnia zmiany w scenariuszach gospodarczych oraz rosnące zapotrzebowanie konsumentów.

Wśród głównych wniosków z tego badania jest również fakt, że turyści nadal traktują priorytetowo doświadczenia, rejestrując nawet "wzrost popytu na bardziej ekskluzywne doświadczenia".

W Portugalii, według Instytutu Ekonomicznego Mastercard, popyt na doświadczenia wzrósł ponad dwukrotnie (151,6%) w porównaniu z 2019 r. i wzrósł o 45,3% w porównaniu z marcem 2023 r. W przeciwieństwie do wydatków na zakup towarów, które odnotowały niższy wzrost, o 68% w porównaniu z 2019 r. i 35% rok do roku.