"Kiedy dotrzemy do października tego roku, SEF zostanie wygaszony, ponieważ jego pracownicy zostaną zintegrowani z innymi siłami, czyli w październiku tego roku nastąpi proces wygaszania SEF", powiedział dziennikarzom José Luís Carneiro.

W środę prezydent Republiki ogłosił dwa dyplomy dotyczące procesu łączenia SEF, a mianowicie reżimu przejściowego dla pracowników i utworzenia Agencji Integracji, Migracji i Azylu (AIMA), która zastąpi tę służbę w kwestiach procedur administracyjnych dotyczących cudzoziemców.

Urzędnik rządowy wyjaśnił, że w ramach tego procesu część pracowników pełniących funkcje ogólne i administracyjne zostanie przeniesiona do AIMA, a pozostali pracownicy pełniący funkcje kontrolne i nadzorcze dołączą do policji sądowej.

W ramach zakończenia SEF funkcje administracyjne przejdą do AIMA i Instytutu Rejestracji i Notariatu (IRN), podczas gdy uprawnienia policyjne przejdą do Policji Bezpieczeństwa Publicznego(PSP), Narodowej Gwardii Republikańskiej(GNR) i Policji Sądowej(PJ).

GNR będzie odpowiedzialna za monitorowanie, inspekcję i kontrolę granic morskich i lądowych, w tym terminali wycieczkowych.

PSP będzie odpowiedzialna za monitorowanie, inspekcję i kontrolę granic lotnisk, podczas gdy PJ będzie odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń w sprawie nielegalnej imigracji i handlu ludźmi.