Wartość wypłaconego wsparcia nie osiągnęła 235 milionów euro całkowitej alokacji, ale rząd zdecydował, że dotacje nie są już uzasadnione.

"Nowe wsparcie nie jest planowane, biorąc pod uwagę gwałtowny spadek cen gazu w ostatnich miesiącach", oficjalne źródło z Ministerstwa Gospodarki i Morza powiedziało Público, w odniesieniu do możliwości otwarcia nowych etapów składania wniosków po 30 czerwca, kiedy upływa termin obowiązującego obwieszczenia.

Koniec wsparcia dla kosztów energii jest zgodny z instytucjami takimi jak Europejski Bank Centralny(EBC) i Komisja Europejska, ale branża zwraca uwagę, że kryzys się nie skończył, a wycofanie pomocy dla europejskich firm może być "przedwczesne".