Według Portal da Queixa, opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, trudności w skontaktowaniu się z organem i problemy z platformą internetową SEF to główne skargi, co czyni SEF jedną z usług, na które najbardziej narzekają MAI.

W czasie, gdy ogłoszono już nowe daty strajku inspektorów Służby ds. Cudzoziemców i Granic (SEF) na lotniskach w Lizbonie, Porto, Faro i na Maderze - na koniec maja i czerwca - Portal da Queixa przeprowadził analizę w celu oceny zadowolenia obywateli z tej organizacji.

Od początku roku do 22 maja na Portal da Queixa zarejestrowano 1 357 skarg, co stanowi wzrost o około 363% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zgodnie z analizą, między lutym a marcem 2023 r. liczba skarg skierowanych do SEF odnotowała znaczny wzrost o 1 565‰, z 49 skargami w lutym i 816 zarejestrowanymi w marcu.

Jednym z głównych powodów skarg jest opóźnienie w procesie uzyskiwania dokumentów (pilne wnioski), generujące 740 skarg w okresie od 1 stycznia do 22 maja, co stanowi wzrost o 422% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Strona SEF na Portal da Queixa pokazuje poziom niezadowolenia konsumentów z usługi, ponieważ ma wskaźnik satysfakcji na poziomie 18,2 na 100, rejestruje wskaźnik odpowiedzi na poziomie 14,1% i wskaźnik rozwiązań na poziomie 15,2%. Wskaźniki te odzwierciedlają słabe wyniki organu w zakresie reagowania i rozwiązywania zgłaszanych problemów.

"Nieuchronny brak reakcji ze strony SEF na skargi generuje negatywną reputację usługi, nawet jeśli Portal da Queixa oferuje - w ramach naszego projektu odpowiedzialności społecznej - wszystkie swoje funkcje bezpłatnie podmiotom publicznym, w celu promowania zaufania do usług publicznych", podkreśla Pedro Lourenço, założyciel Portal da Queixa.