José Luís Carneiro przemawiał na zakończenie posiedzenia Rady Ministrów, na którym rząd zatwierdził dyplom w sprawie "zmiany przepisów prawnych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego", który zostanie następnie omówiony i poddany pod głosowanie w Zgromadzeniu Republiki.

Przy sprzeciwie Portugalii, szwedzka prezydencja Rady Unii Europejskiej ogłosiła, że kolejne wybory europejskie odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 roku.

Przed dziennikarzami posiadacz teki administracji wewnętrznej przedstawił środki mające na celu zwalczanie wstrzymywania się od głosu w tym akcie wyborczym, podkreślając głosowanie mobilne w dowolnej części kraju i wznowienie wcześniejszego głosowania w niedzielę przed aktem wyborczym, ale ze względów bezpieczeństwa wykluczył możliwość głosowania elektronicznego.

W odniesieniu do głosowania mobilnego, Minister Administracji Wewnętrznej wskazał, że w wyborach europejskich w 2024 r., w dowolnym miejscu na terytorium kraju lub za granicą, w każdym miejscu, w którym Portugalia ma jurysdykcję konsularną lub dyplomatyczną, obywatele będą mogli skorzystać ze swojego prawa wyborczego, niezależnie od obszaru, w którym się znajdują.

Turystyczne hotspoty, takie jak gminy w Algarve, wybrzeże Alentejo lub Madera to tylko niektóre z punktów, które mogą być celem rozmieszczenia lokali wyborczych.