Dane te zostały ujawnione przez minister Anę Mendes Godinho podczas prezentacji "Rocznego raportu na temat ewolucji negocjacji zbiorowych w 2022 r.", przygotowanego przez Centrum Stosunków Pracy (CRL) i zgłoszonego przez ECO.

"Liczby te pokazują wymiar liczby pracowników zagranicznych, którzy wchodzą na portugalski rynek pracy, ale oznacza to również, że naprawdę musimy mieć tę zdolność do zatrudniania pracowników zagranicznych w Portugalii, właśnie po to, aby odpowiedzieć na wielkie wyzwania związane z przyciąganiem i zatrzymywaniem talentów w organizacjach", stwierdziła minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego.

Już w ujęciu globalnym "mamy ponad 180 000 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego od stycznia do kwietnia, w porównaniu z tym samym okresem". "Jeśli porównamy to z liczbą pracowników zgłoszonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2015 r., mamy ponad milion pracowników zgłoszonych w tym okresie", powiedziała podczas swojego wystąpienia.

W odniesieniu do średniego wynagrodzenia zgłoszonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ana Mendes Godinho wspomniała również, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 r. nastąpił wzrost o około 8%.