W Portugalii "wskaźnik aktywności zawodowej osiągnął najwyższy poziom od 2011 roku. Pomimo tej pozytywnej ewolucji, w ostatnich kwartałach stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła, odzwierciedlając wzrost liczby osób poszukujących pracy", podzieliło się ministerstwo finansów na Twitterze i poinformowało NM.

Według biura ministra Fernando Mediny, "dynamika rynku pracy wyjaśnia tę dynamikę, która skutkuje najwyższym poziomem zatrudnienia w historii i stopą bezrobocia, która pozostaje na historycznie niskich poziomach".