W ubiegłym roku 360 Portugalczyków wjechało na Islandię, co stanowi 2,3 procent całkowitej liczby obcokrajowców wjeżdżających do kraju: 15,438.

"Po niewielkim wzroście liczby Portugalczyków przybywających do Islandii w 2021 r., w 2022 r. emigracja do tego kraju ponownie wzrośnie, wraz z wjazdem 360 Portugalczyków, co odpowiada wzrostowi o 76,5 procent w porównaniu z 2021 r.", czytamy w notatce Obserwatorium Emigracji.

W latach 2000-2022 najniższą liczbę wjazdów Portugalczyków do Islandii odnotowano w 2002 r. (siedem wjazdów), a najwyższą w 2004 r. (520 wjazdów).

W 2004 r. portugalska emigracja stanowiła około jednej piątej cudzoziemców przybywających do kraju.